Effect of micro- and nanofibrillated cellulose on the phase stability of sodium sulfate decahydrate based phase change material

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of micro- and nanofibrillated cellulose on the phase stability of sodium sulfate decahydrate based phase change material”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap