Effect of metal particle shape on hydrogen assisted reactions

Päivi Mäki-Arvela, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of metal particle shape on hydrogen assisted reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering

Chemistry