Effect of metal ions and wood pitch on paper properties

Anders Strand*, Anna Sundberg, Xiaomin Lu, Vähäsalo Lan

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

  1 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of metal ions and wood pitch on paper properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Material Science

  Keyphrases