Effect of LiF addition on the formation of the superconducting YBa 2Cu4O8 phase

J. Valo*, R. Matero, M. Leskelä, M. Karppinen, L. Niinistö, J. Lindén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of LiF addition on the formation of the superconducting YBa <sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub> phase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar