Effect of laminin, polylysine and cell medium components on the attachment of human hepatocellular carcinoma cells to cellulose nanofibrils analyzed by surface plasmon resonance

Xue Zhang, Tapani Viitala, Riina Harjumäki, Alma Kartal-Hodzic, Juan José Valle-Delgado*, Monika Österberg

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of laminin, polylysine and cell medium components on the attachment of human hepatocellular carcinoma cells to cellulose nanofibrils analyzed by surface plasmon resonance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology