Effect of Impregnated Phenolic Resins on the Cellulose Membrane for Polymeric Insulator

Sharifah Nurul Ain Syed Hashim, Sarani Zakaria, Chin Hua Chia, Zalita Zainuddin, Thomas Rosenau, Sharifah Nabihah Syed Jaafar*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of Impregnated Phenolic Resins on the Cellulose Membrane for Polymeric Insulator”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Food Science