Effect of Hybrid Type and Harvesting Season on Phytochemistry and Antibacterial Activity of Extracted Metabolites from Salix Bark

Jinze Dou*, Polina Ilina, Jarl Hemming, Kiia Malinen, Heidi Mäkkylä, Natália Oliveira de Farias, Päivi Tammela, Gisela de Aragão Umbuzeiro, Riikka Räisänen, Tapani Vuorinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of Hybrid Type and Harvesting Season on Phytochemistry and Antibacterial Activity of Extracted Metabolites from Salix Bark”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemistry

Chemical Engineering

Food Science