EFFECT OF ENVIRONMENT ON BROMOBUTYL RUBBER–STEEL ADHESION

Essi Sarlin, Ari Rosling, Mari Honkanen, Mari Lindgren, Mira Juutilainen, Minna Poikelispää, Paavo Laihonen, Minnamari Vippola, Jyrki Vuorinen

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    3 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”EFFECT OF ENVIRONMENT ON BROMOBUTYL RUBBER–STEEL ADHESION”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap