Effect of electric field on diffusion in disordered materials. I. One-dimensional hopping transport

A. V. Nenashev, F. Jansson, S. D. Baranovskii, R. Österbacka, A. V. Dvurechenskii, F. Gebhard

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  56 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of electric field on diffusion in disordered materials. I. One-dimensional hopping transport”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Physics

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Mathematics