Effect of cholesterol on the lactosylceramide domains in phospholipid bilayers

Shinya Hanashima*, Ryuji Ikeda, Yuki Matsubara, Tomokazu Yasuda, Hiroshi Tsuchikawa, J. Peter Slotte, Michio Murata

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of cholesterol on the lactosylceramide domains in phospholipid bilayers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry

Chemical Engineering