Effect of catalyst synthesis parameters on the metal particle size

Päivi Mäki-Arvela, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

82 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of catalyst synthesis parameters on the metal particle size”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar