Effect of B2O3 on the sintering process of vanadium–titanium magnet concentrates and hematite

Hao Liu, Ke Zhang, Yuelin Qin*, Henrik Saxén, Weiqiang Liu, Xiaoyan Xiang*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of B2O3 on the sintering process of vanadium–titanium magnet concentrates and hematite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Earth and Planetary Sciences

Chemical Engineering

Material Science