Economic reintegration postreturn—examining the role of return voluntariness, resource mobilization and time to prepare

Andrea Monti*, Inmaculada Serrano

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
30 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Economic reintegration postreturn—examining the role of return voluntariness, resource mobilization and time to prepare”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences