Ecologically coherent population structure of uncultivated bacterioplankton

Conny Sjöqvist, Luis Delgado, Johannes Alneberg, Anders F. Andersson*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ecologically coherent population structure of uncultivated bacterioplankton”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap