Ecological effects of hepatotoxic cyanobacteria

T. Lindholm*, J. E. Eriksson, M. Reinikainen, J. A. O. Meriluoto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ecological effects of hepatotoxic cyanobacteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry