Ecological coherence of Marine Protected Areas: New tools applied to the Baltic Sea network

Per R. Jonsson, Per-Olav Moksnes, Hanna Corell, Erik Bonsdorff, Martin Nilsson Jacobi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ecological coherence of Marine Protected Areas: New tools applied to the Baltic Sea network”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap