Eco-Evolutionary Interaction in Competing Phytoplankton: Nutrient Driven Genotype Sorting Likely Explains Dominance Shift and Species Responses to CO2

Luisa Listmann*, Giannina S.I. Hattich, Birte Matthiessen, Thorsten B.H. Reusch

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Eco-Evolutionary Interaction in Competing Phytoplankton: Nutrient Driven Genotype Sorting Likely Explains Dominance Shift and Species Responses to CO<sub>2</sub>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap