Early Lessons of COVID-19 for Governance of the North American Great Lakes and the Baltic Sea

Savitri Jetoo, Krantzberg Gail

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Early Lessons of COVID-19 for Governance of the North American Great Lakes and the Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap