Early DNA methylation changes in children developing beta cell autoimmunity at a young age

Inna Starskaia, Essi Laajala, Toni Grönroos, Taina Härkönen, Sini Junttila, Roosa Kattelus, Henna Kallionpää, Asta Laiho, Veronika Suni, Vallo Tillmann, Riikka Lund, Laura L. Elo, Harri Lähdesmäki, Mikael Knip, Ubaid Ullah Kalim*, Riitta Lahesmaa*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Early DNA methylation changes in children developing beta cell autoimmunity at a young age”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry