Durability of mat glazes in hydrochloric acid solution

T. Kronberg*, L. Hupa, K. Fröberg

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Durability of mat glazes in hydrochloric acid solution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar