Drastically increased absorption in vertical semiconductor nanowire arrays: A non-absorbing dielectric shell makes the difference

Nicklas Anttu*, Kousar L. Namazi, Phillip M. Wu, Pengfei Yang, Hongxing Xu, H. Q. Xu, Ulf Håkanson

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Drastically increased absorption in vertical semiconductor nanowire arrays: A non-absorbing dielectric shell makes the difference”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar