Doping-induced carrier profiles in organic semiconductors determined from capacitive extraction-current transients

Mathias Nyman, Oskar Sandberg, Staffan Dahlström, D Spoltore, C Korner, YD Zhang, S Barlow, SR Marder, K Leo, K Vandewal, Ronald Österbacka

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Doping-induced carrier profiles in organic semiconductors determined from capacitive extraction-current transients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi