Dissolution of lignocellulosic materials and its constituents using ionic liquids: A review

P. Mäki-Arvela, I. Anugwom, P. Virtanen, R. Sjöholm, J. P. Mikkola*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

446 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dissolution of lignocellulosic materials and its constituents using ionic liquids: A review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi