Dissolution of Amorphous S53P4 Glass Scaffolds in Dynamic In Vitro Conditions

Laura Aalto-Setälä, Peter Uppstu, Polina Sinitsyna, Nina C. Lindfors, Leena Hupa*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dissolution of Amorphous S53P4 Glass Scaffolds in Dynamic In Vitro Conditions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi