Disruption of heat shock factor 1 reveals an essential role in the ubiquitin proteolytic pathway

L Pirkkala, T P Alastalo, X Zuo, I J Benjamin, L Sistonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disruption of heat shock factor 1 reveals an essential role in the ubiquitin proteolytic pathway”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology