Disentangling temporal food web dynamics facilitates understanding of ecosystem functioning

Susanne Kortsch, Romain Frelat, Laurene Pecuchet, Pierre Olivier, Ivars Putnis, Erik Bonsdorff, Henn Ojaveer, Iveta Jurgensone, Solvita Strake, Gunta Rubene, Eriks Kruze, Marie C. Nordström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Citeringar (Scopus)
21 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disentangling temporal food web dynamics facilitates understanding of ecosystem functioning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology