Disappearing Blue Mussels – Can Mesopredators Be Blamed?

Hartvig Christie, Patrik Kraufvelin, Lucinda Kraufvelin, Niklas Niemi, Eli Rinde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disappearing Blue Mussels – Can Mesopredators Be Blamed?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences