Disadvantage Entrepreneurship: Decoding a new area of research

Adnane Maalaoui, Vanessa Ratten, Sibylle Heilbrunn, Malin Brännback, Sascha Kraus

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Disadvantage Entrepreneurship: Decoding a new area of research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap