Disability and vulnerability: a human rights reading of the responsive state

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disability and vulnerability: a human rights reading of the responsive state”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap