Direct D-glucose oxidation over noble metal nanoparticles introduced on polymer and inorganic supports

Valentina Matveeva, Alexey Bykov, Valentin Doluda, Mikhail Sulman, Narendra Kumar, Stanislaw Dzwigaj, Eric Marceau, Leonid Kustov, Olga Tkachenko, Esther Sulman*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Direct D-glucose oxidation over noble metal nanoparticles introduced on polymer and inorganic supports”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar