Digital Natives' intention to interact with social media: Value systems and gender

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digital Natives' intention to interact with social media: Value systems and gender”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap