Digital Natives and Digital Immigrants in the Creative Economy: How These Groups Adopt and Continually Use Digital Technologies

Shahrokh Nikou*, Suellen Cavalheiro Silva, Gunilla Widén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digital Natives and Digital Immigrants in the Creative Economy: How These Groups Adopt and Continually Use Digital Technologies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi