Digital Co-Creation in Pandemic Conditions: Evaluation Survey

Översatt titel: Digitalt samskapande under pandemiförhållanden: En utvärderingsundersökning

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digitalt samskapande under pandemiförhållanden: En utvärderingsundersökning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences