Digital Co-Creation in Pandemic Conditions: Evaluation Survey

Översatt titel: Digitalt samskapande under pandemiförhållanden: En utvärderingsundersökning

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

I denna studie undersökte vi hur digitala innovationsprocesser/aktiviteter för regional utveckling har påverkats av covid-19 genom en kombination av sju semistrukturerade intervjuer med medlemmar i projektteamen och nyckelintressenter från de sex deltagande regionala myndigheterna, 23 personer i totalt, och en e-enkät till intressenter i regionerna med 59 deltagare. Syftet var att ta reda på upplevelsen av samskapande och öppen social innovation under pandemin, men också att se framåt och identifiera potentiell god praxis samt utmaningar som bör mötas när arbetet fortsätter. Därför fokuserar den här rapporten på lärdomar och rekommendationer lika mycket som på upplevelsen.
Denna studie genomfördes inom ramen för Interreg Europe-projektet "OSIRIS" (Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS). OSIRIS visade hur aktörer (politiska beslutsfattare, forskare, företag, medborgare och det civila samhället) med olika erfarenheter och förväntningar kan stimulera samskapandeprocesser, med användning av Open and Social Innovation (OSI) metoder, från öppen data till öppen programvara, att ta itu med samhällsutmaningar för regional utveckling.
Inom ramen för projektet utvärderades och utvecklades sex regionalpolitiska instrument, relaterade till EU:s regional- och strukturpolitiska program, och tre pilotprojekt genomfördes, som involverade fem av de sju partnerna och omsatte policyutvecklingen i praktiken. Utöver detta lanserades ett antal andra projekt och initiativ av partnerna under och efter projektperioden, baserat på OSIRIS utvecklingsarbete men inte formellt inom projektet.
Översatt titelDigitalt samskapande under pandemiförhållanden: En utvärderingsundersökning
OriginalspråkEngelska
TypEn utvärderingsrapport över upplevelsen att flytta regionala innovations- och utvecklingsprocesser online under pandemin inom ramen för INTERREG OSIRIS-projektet, utförd genom semistrukturerade intervjuer och e elektronisk enkät.
Utgivningsformatpdf
FörlagZenodo
Antal sidor26
DOI
StatusPublicerad - 7 nov. 2022
MoE-publikationstypO2 Other

Nyckelord

  • innovation
  • öppen social innovation
  • samskapande
  • Regional development
  • open social innovation
  • co-creation

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digitalt samskapande under pandemiförhållanden: En utvärderingsundersökning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här