Diffusion Measurements of Hydrocarbons in Zeolites with Pulse-Field Gradient Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

V. V. Zhivonitko, Z. Vajglová, P. Mäki-Arvela, N. Kumar, M. Peurla, D. Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diffusion Measurements of Hydrocarbons in Zeolites with Pulse-Field Gradient Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar