Differentiation lineage-specific expression of human heat shock transcription factor 2

L Pirkkala, T P Alastalo, P Nykanen, L Seppa, L Sistonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Differentiation lineage-specific expression of human heat shock transcription factor 2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Keyphrases