Didaktik for Distance Education in Secondary and Adult Education

Charlotta Hilli*, Anna Åkerfeldt

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

52 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Didaktik for Distance Education in Secondary and Adult Education”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences