Development of nano-porous hydroxyapatite coated e-glass for potential bone-tissue engineering application: An in vitro approach

Arnab Mahato, Zhang Sandy, Sandip Bysakh, Leena Hupa, Indranee Das, Promita Bhattacharjee, Biswanath Kundu*, De Goutam, Samit K. Nandi, Pekka Vallittu, Vamsi K. Balla, Manjima Bhattacharya

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of nano-porous hydroxyapatite coated e-glass for potential bone-tissue engineering application: An in vitro approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi