Development of clean technology: For the production of triols

T. Salmi*, V. Serra-Holm, T. K. Rantakylä, P. Mäki-Arvela, L. P. Lindfors

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of clean technology: For the production of triols”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap