Developing Language-aware Immersion Teacher Education: Identifying Characteristics through a Study of Immersion Teacher Socialisation

Annika Peltoniemi, Mari Bergroth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
31 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Developing Language-aware Immersion Teacher Education: Identifying Characteristics through a Study of Immersion Teacher Socialisation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Nursing and Health Professions

Computer Science

Social Sciences