Determination of the protonation constants of electrochemically polymerized poly(aniline) and poly(o-methylaniline)

Tom Lindfors*, Leo Harju

*Korresponderande författare för detta arbete

    Forskningsoutput: KonferensbidragPosterVetenskaplig

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Determination of the protonation constants of electrochemically polymerized poly(aniline) and poly(o-methylaniline)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Chemistry

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology