Determination of hemicelluloses and pectins in wood and pulp fibres by acid methanolysis and gas chromatography

Anna Sundberg*, Kenneth Sundberg, Camilla Lillandt, Bjarne Holmbom

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

390 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determination of hemicelluloses and pectins in wood and pulp fibres by acid methanolysis and gas chromatography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap