Determination and comparison of ash melting temperature of a biomass blend by laboratory methods and thermodynamic modelling

Siim Link*, Patrik Yrjas, Daniel Lindberg, Andres Trikkel

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Determination and comparison of ash melting temperature of a biomass blend by laboratory methods and thermodynamic modelling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi