Detection and Quantification of the Oomycete Saprolegnia parasitica in Aquaculture Environments

Tiina Korkea-Aho*, Tom Wiklund, Christine Engblom, Anssi Vainikka, Satu Viljamaa-Dirks

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
23 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Detection and Quantification of the Oomycete Saprolegnia parasitica in Aquaculture Environments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Food Science

Veterinary Science and Veterinary Medicine