Destabilization of colloidal wood pitch by calcium ions in TMP suspensions

Anders Strand*, Anna Sundberg, Lari Vähäsalo, Bjarne Holmbom

*Korresponderande författare för detta arbete

    Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

    2 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Destabilization of colloidal wood pitch by calcium ions in TMP suspensions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agrikultur & biologi

    Mark- och miljövetenskap