Designing outcoupling of light from nanostructured emitter in stratified medium with parasitic absorption

Anastasiia Sorokina, Harri Lipsanen, Nicklas Anttu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Designing outcoupling of light from nanostructured emitter in stratified medium with parasitic absorption”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Physics