Design, synthesis and application of carbazole macrocycles in anion sensors

Alo Rüütel, Ville Yrjänä, Sandip A Kadam, Indrek Saar, Mihkel Ilisson, Astrid Darnell, Kristjan Haav, Tõiv Haljasorg, Lauri Toom, Johan Bobacka, Ivo Leito*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)
22 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Design, synthesis and application of carbazole macrocycles in anion sensors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar