Design of small LNG supply chain by multi-period optimization

Alice Bittante*, Henrik Saxén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Design of small LNG supply chain by multi-period optimization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap