Design for strong absorption in a nanowire array tandem solar cell

Yang Chen, Mats-Erik Pistol, Nicklas Anttu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Design for strong absorption in a nanowire array tandem solar cell”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi