Depth-Dependent Segmental Melting of the Sphingomyelin Alkyl Chain in Lipid Bilayers

Hiroshi Tsuchikawa*, Mami Monji, Yuichi Umegawa, Tomokazu Yasuda, J. Peter Slotte, Michio Murata*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Depth-Dependent Segmental Melting of the Sphingomyelin Alkyl Chain in Lipid Bilayers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Agricultural and Biological Sciences